• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
2030 316/2563 2020-07-15 คำสั่ง คำสั่ง การเยี่ยมบ้าน หอพัก 2563 ด่วน งานครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา
2016 309/2563 2020-07-14 คำสั่ง คำสั่ง Fix it certer อบต.พลกรัง ด่วน ฝ่ายพัฒนาฯ
1986 294/2563 2020-07-01 คำสั่ง คำสั่งหน้าประตูวิทยาลัย 2563 ด่วน ฝ่ายพัฒนาฯ ทุกท่าน
1985 273/63 2020-06-30 คำสั่ง คำสั่งวันเข้าพรรษา 2563 ฝ่ายพัฒนากิจการนัเรียน นักศึกษา ทุกท่าน
1983 269/2563 2020-06-22 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่กำกับดูแลนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง และอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ประจำภาคเรีย งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ทุกคน
1982 261/2563 2020-06-22 หนังสือราชการภายนอก (แก้ไข หน้า 4) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร ทุกคน
1981 261/2563 2020-06-18 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ทุกคน
1980 244/2563 2020-06-10 คำสั่ง คำสั่งครูที่ปรึกษา 2563 ด่วนที่สุด งานครูที่ปรึก๋ษา
1963 2020-04-21 ประกาศ เลื่อนการฝึกประสบการณืวิชาชีพ/ฝึกอาชีพ (ทวิภาคี) ภาคเรียนที่ 2/2562 (ฤดูร้อน) และภาคเรียนที่ 1, 2 ปีการศึกษา 2563 งานบริหารงานทรัพยากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร ทุกคน
1962 2020-04-14 ประกาศ ประมูลยื่นซองตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร ทุกคน
1945 2/63 2020-03-25 ประกาศ เลื่อนการขอรับเงินคืนค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร ทุกคน
1944 2020-03-25 ประกาศ เลื่อนการขอรับเงินคืนค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร ทุกคน
1943 0840/63-191 2020-03-24 หนังสือราชการภายนอก ขอเลื่อนการฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Design thinking สำหรับครูอาชีวะ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร ครูทุกคน
1889 1-63 2020-03-12 ประกาศ การงดกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร ทุกคน
1888 1-63 2020-03-12 ประกาศ การงดกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร ทุกคน
1886 1-63 2020-03-12 ประกาศ การงดกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร ทุกคน
1810 0589/63 2020-02-26 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสาร (สมองซีกขวามีค่ามากกว่าที่คิด) งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร 1) ทุกคน
1809 0585/63 2020-02-26 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมอาชีวศึกษา (The Robot Design Competition for Industrial Machinery Parts in Vocational Education) งานบริหา่รงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร 1) ฝ่ายแผนงานฯ/งานสิ่งประดิษฐ์ 2.) ทุกคน
1802 0572/63 2020-02-25 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร ทุกคน
1785 44/2563 2020-02-20 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ, ครูที่ปรึกษา, ครูทำหน้าที่นิเทศการฝึกอาชีพปฏิบัติรายวิชา/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษาอาชีพระดับ ปวช. และ ปวส. ระบบปกติ, งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ