• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
1320 737 2019-11-08 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง
1319 733/2562 2019-11-08 หนังสือราชการภายนอก แต่งต้ังคณะกรรมการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1256 3385/62 2019-11-01 หนังสือราชการภายนอก ระเบียบว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษาออกนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562 งานบริหารงานทั่วไป ครูทุกคน
1255 3385/62 2019-11-01 หนังสือราชการภายนอก ระเบียบว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562 งานบริหารงานทั่วไป ครูทุกคน
1251 3385/62 2019-10-31 หนังสือราชการภายนอก ระเบียบว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562 งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการ/แจ้งครูทราบ
1250 3385/62 2019-10-31 หนังสือราชการภายนอก ระเบียบว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562 งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการ/แจ้งครูทราบ
1227 717/2562 2019-10-29 คำสั่ง คำสั้งครูเวรหน้าประตูวิทยาลัย 2/2562 ด่วนมาก งานปกครอง
1210 716/2562 2019-10-28 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมากรคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิทวีคูณพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2562 งานบริหารงานทั่วไป คณะกรรมการฯ (ตามคำสั่ง)
1209 3306/62 2019-10-28 หนังสือราชการภายนอก การจัดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 งานบริหารงานทั่วไป ทุกคน
1144 2104/62 2019-10-10 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่นโยบายและจุดเ้น้นของกระทรวงศึกษาะิการ ปีงบประมาณ 2563 งานบริหารงานทั่วไป ทุกคน
1136 3049/2562 2019-10-01 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ งานบริหารงานทั่วไป ทุกท่าน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ